Aug 14, 2019
Katy Ullsperger
Survey presentation

Katy and Matt will go thru the Rotary survey results.

katyulls@gmail.com